Nieuwe tarieven 2008 staan op de site.

De tarieven van de KNAS worden jaarlijks vastgesteld aan het einde van het voorafgaande jaar. Op de website staan de tarieven onder "home" en dan aan de linkerzijde bij "Tarieven".