De informatiebijeenkomst om het meerjarenbeleidsplan Topsport toe te lichten wordt door een gebrek aan belangstelling voor de geplande datum van 21 juli verplaatst naar 11 augustus. Aanvang blijft 19.30 uur. Verplaatsten naar oktober is vanwege de start van het schermseizoen in september niet mogelijk.

Ook voor het meerjarenbeleidsplan Breedtesport zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 13 augustus, eveneens om 19.30 uur.

Tijdens deze informatiebijeenkomsten zal voldoende gelegenheid zijn voor de aanwezigen om hun visie op het beleid te bespreken. Mocht na de bijeenkomst de wens bij de aanwezigen bestaan om veranderingen in het beleid aan te brengen, kan de vergadering worden gevolgd door een (buitengewone) ledenvergadering die besluitvormend van karakter is.

De locatie is het Hotel en Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem. Bij de receptie is op het informatiebord terug te vinden in welke zaal het zal zijn. Wilt u het bondsbureau via directeur@knas.nl laten weten of u aanwezig kunt zijn?

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann en Hanneke Rossino,
namens deze,
Teun Plantinga
directeur KNAS