Contributiebedragen 2005

Op verzoek nogmaals de contributiebedragen voor 2005:

Tijdens de ALV is de contributieverhoging besproken en aldaar vastgesteld op:

jeugdleden t/m 20 jaar recreatief ? 16,- wedstrijdlid ? 32,-
seniorleden 21 jaar en ouder recreatief ? 35,- wedstrijdlid ? 63,-