Toezending ledenlijst voor contributie 2005 verlaat.

De ledenlijst die de verenigingen medio december ontvangen om eventuele aan- of afmeldingen i.v.m. de contributie voor 2005 te doen, is iets verlaat. Dit komt doordat er in de nieuwe database op de lijsten geen vermelding wordt gemaakt van het soort lidmaatschap.
Dit euvel zal deze week verholpen worden, en de verenigingen kunnen de lijst medio januari tegemoet zien. U heeft dan nog ruimschoots de tijd om wijzigingen door te geven voordat de jaarnota's voor 2005 verzonden zullen worden.