De contributiebedragen 2004

De contributiebedragen voor 2004 zijn als volgt vastgesteld:

leden t/m 20 jaar ? 11,10 (was 10,80)
leden 21 jaar en ouder ? 24,50 (was 23,80)
wedstrijdleden t/m 20 jaar ? 22,00 (was 21,35)
wedstrijdleden 21 jaar en ouder ? 43,40 (was 42,15)