Samenstelling van het bondsbestuur en belangrijke kaderleden.

De KNAS
De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond bestaat als 'vereniging van verenigingen' uit 70 verenigingen, met in totaal ongeveer 2500 aangesloten schermers.

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de bond bestaat uit:
Voorzitter: dhr. W. Mokken
Secretaris: dhr. Bargerbos
Penningmeester: vacant
en de bestuursleden
Topsport: dhr. E. van Cann
Breedtesport: mw. H. Rossino

Ereleden

Dhr. E.M.J. van de Flier
Dhr. drs. P. Kal
Dhr. H.J. Kenter

Lid van Verdienste
Dhr. H.G.C.M. Crooijmans
Dhr. S.M.I. Ganeff
Dhr. A.E.C. Kardolus
Dhr. O.J.M. (Olaf) Kardolus
Dhr. O.J.F. (Oscar) Kardolus
Dhr. P.W. Peeters
Mw. S. Tol
Dhr. B. Verwijlen
Dhr. H.P. ter Weer
Mw. I.Angad-Gaur

Public Relations

Public Relations, Sponsoring, Mediacontacten:
Dhr. Servaas Smulders