Bij voldoende aanmelding (minimaal 8) zal in maart 2007 een opleiding zaalassistent van start gaan. Deze opleiding gaat voldoen aan de eisen geldend voor de nieuwe kwalificatiestructuur voor de sport.

In vergelijking met de vorige opleiding tot zaalassistent zullen er in deze opleiding minder contacturen zijn en zal er middels praktijkopdrachten en een praktijkbegeleider meer beroep worden gedaan op zelfwerkzaamheid. De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid.

De opleiding wordt gegeven in Amsterdam in het Frans Otten stadion. De cursusdata zijn 03 maart, 24 maart,, 12 mei en 9 juni. Aansluitend zal de proeve van bekwaamheid worden afgenomen. Voorwaarde hiervoor is echter dat alle opdrachten voldoende zijn gemaakt.

De cursustijden zijn globaal van 09.30 uur tot 16.00 uur.

De kosten voor de cursus bedragen € 150,00

De cursisten dienen zelf een praktijkbegeleider te zoeken. Tevens is het zeer wenselijk dat de praktijkbegeleiders minimaal de eerste cursusdag aanwezig zijn bij de opleiding, nog beter is het om de gehele cursus aanwezig te zijn. Uiteraard zijn er voor de praktijkbegeleiders geen kosten verbonden aan bijwonen van de opleiding. Mocht het onmogelijk zijn om een praktijkbegeleider te vinden dan kan contact worden opgenomen met Herbert Boogers op het bondsbureau (tel 073 5280065 ma. of di.) en wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Inschrijven voor de opleiding kan middels het inschrijfformulier dat te vinden is op de site van de KNAS (onder formulieren). Dit formulier volledig invullen en opsturen naar KNAS, postbus 10101, 5240 GA Rosmalen, of per e-mail naar herberthoogers@handboogsport.nl .