Korte samenvatting van de kwalificatie-eisen zoals uiteen gezet in het Handboek Schermer.

Er zijn verschillende onderdelen waar een schermer zich voor kan kwalificeren. Dat zijn:

  1. Deelname aan wereldbekertoernooien
  2. Deelname aan het WK en EK
  3. Deelname aan de Olympische Spelen
  4. Opname in de Nationale Selectie (Kernploeg of Jong oranje)
Elk van deze onderdelen wordt hieronder kort aangestipt.

Deelname aan wereldbekertoernooien
Voor dit soort toernooien geldt een quotum van 8 Nederlandse deelnemers plus alle Nederlanders in de internationale top 32. De bondscoach selecteert deelnemers voor wereldbekertoernooien. Die selectie wordt in eerste instantie uit de kernploeg of Jong Oranje gedaan, maar is daartoe niet beperkt. Deelnemers moeten tenminste 1000 punten op de Nederlandse ranglijst hebben (dames sabeL 800 punten). Junioren hebben minstens 1100 punten op de junioren ranglijst nodig voor deelname aan een seniorenwedstrijd en cadetten minimaal 1100 punten op de cadetten ranglijst voor deelname aan een juniorenwedstrijd.

Deelname aan WK en EK
Naar zogenaamde titeltoernooien (WK, EK, JWK) worden door de bondscoach geselecteerde schermers uitgezonden. Er mogen maximaal 4 Nederlanders meedoen (JWK: 3). Als er plaatsen over zijn, kunnen schermers op eigen kosten meedoen, mits ze een top-100 positie op de internationale ranglijst bezetten, of tenminste 1400 punten op de Nederlandse ranglijst naast een positie op de internationale ranglijst. Cadetten hebben alleen 1400 punten op de Nederlandse ranglijst nodig.

Deelname aan de Olympische Spelen
Voor deelname aan de Olympische Spelen, de Universiade en de World Youth Games bestaan afwijkende selectie-eisen, gesteld door de organisatie, vaak in overleg met de internationale schermbond. Voor de Universiade moeten deelnemers bijvoorbeeld een MBO, HBO of universitaire opleiding volgen. De selectie voor de Olympische Spelen vindt onder andere plaats op basis van een quotum per continent. Voor de Spelen in Athene werd per continent een zone-kwalificatie-toernooi gehouden. Afhankelijk van de discipline mocht de winnaar of de top drie van het toernooi alsnog naar Athene. Via deze weg kwalificeerde Sonja Tol zich in 2004.

Opname in de Nationale Selectie
De nationale selectie bestaat uit een kernploeg en uit Jong Oranje. De kernploeg bestaat uit door de bondscoach voor het betreffende wapen geselecteerde schermers die onder zijn leiding het wedstrijd- en trainingsprogramma volgen (tenminste 20 uur per week). De selectie wordt onder andere gemaakt op basis van de ranglijstpositie (nationaal en internationaal), de individuele resultaten en het topsportperspectief.
De Jong Oranje selectie is een door de bondscoach geselecteerde groep jeugdschermers die onder zijn leiding het talentontwikkelingsprogramma volgt (tenminste 15 uur per week). Ook deze selectie wordt gemaakt op basis van de ranglijstpositie (nationaal en internationaal), de individuele resultaten en het topsportperspectief.
Schermers die weliswaar voldoen aan de gestelde eisen, maar geen tijd kunnen vrijmaken om het trainingsprogramma te volgen, worden om die reden ook niet geselecteerd, ongeacht prestaties en positie.

Volledige informatie is te vinden in het Handboek Schermer.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Het is indicatieve informatie voor derden en niet bedoeld als normstellend voor welke kwalificatie dan ook.