FIE congres 2005

Door: Alexander Heeren, Penningmeester KNAS

Afgelopen weekend – op 12 en 13 november – vond een FIE Congres plaats. Namens Nederland waren Bert van de Flier en ondergetekende aanwezig in Doha. Bert was hierbij ook aanwezig namens de CEE waar hij penningmeester is. Als portefeuillehouder contacten FIE/CEE binnen het bestuur was ik er stemgerechtigde voor Nederland.

Wij tweeën waren duidelijk aanwezig en hebben veel van ons laten horen. Qua aantal spreekmomenten behoren wij tot de koplopers en staan daar tussen landen als Italië, Duitland en Hongarije. Het mooiste is dat wij onze standpunten hebben kunnen aangeven en mede daardoor een aantal beslissingen in lijn met onze standpunten besloten zijn.

Het was een congres waar toch een aantal ingrijpende voorstellen en diverse reglementswijzigingen aan bod kwamen. De uitkomst van de discussies en mogelijke stemmingen wil ik graag vast op voorhand met jullie delen voor de zaken die de Nederlandse schermers en onze ploegen het meest raken.

Ø Continentale Kampioenschappen worden voortaan onder auspiciën van de FIE georganiseerd. Tevens zullen deze kampioenschappen gaan meetellen voor de wereldranglijst (zowel bij de junioren als de senioren). Dit is voor de Europeanen geen goede ontwikkeling en al helemaal niet als je je bedenkt dat de factor voor de punten afgelopen weekend op 2 vastgesteld is.

Ø In de toekomst is het toegestaan om separate kampioenschappen te organiseren voor cadetten en junioren. Hiermee komt een einde aan de verplichte combinatie. Voor 2008 zal dit nog niet aan de orde zijn, aangezien Egypte het JWK junioren en cadetten toegewezen kreeg.

Ø Het WK senioren zal in 2007 plaats vinden in Rusland, St.Petersburg.

Ø Indien een schermer tijdens een partij meerdere overtredingen achter elkaar maakt in één gevechtsgang, dan zal deze schermer bestraft worden voor alle overtredingen beginnend met de lichtste overtreding.

Ø De voorstellen voor floret (keellap als geldig trefvlak, verbod armen voor geldig trefvlak en het uitschakelen van de ongeldige lamp) zijn allemaal ingetrokken aangezien de zaal duidelijk tegen de geformuleerde voorstellen was. Deze discussie zal uiterlijk in 2007 weer tot leven komen.

Ø De nationale kleding van schermers in equipewedstrijden dient identiek te zijn. Stel nu dat er één schermer is met een andere kleur sokken, dan wordt dit bestraft.

Ø Er wordt een deelnamelimiet aangenomen voor equipewedstrijden op WK’s. De eerste 16 landen van de wereld + 16 aanvullende landen verdeeld over de diverse continenten mogen in de toekomst deelnemen.

Ø Het verplicht zetten van de handtekening na afloop van een poule, eliminatie en ontmoeting wordt afgeschaft. Hiervoor komt in de plaats de regel dat de scheidsrechter moet zeggen: “mevrouw/meneer/equipe X wint van mevrouw/meneer/equipe Y met de volgende score ….”. Ik ben alleen bang dat de oude complicaties voor de organisatoren nu terug gaan komen.

Ø De bestaande quota’s voor wereldbekertoernooien worden afgeschaft. De volgende deelnemers aantallen worden in de toekomst toegestaan per land: A toernooien maximaal 12 en GP toernooien maximaal 8. Voor organiserende landen gelden andere aantallen om de mogelijkheid te genereren dat alle poules in de voorronde gevuld zijn met 7 schermers.

Ø Olympische Spelen. In 2008 heeft schermen de schikking over 10 gouden medailles. De mogelijkheid van 12 is niet langer in beeld volgens het bestuur van de FIE. Dit leidde ertoe dat besloten moest worden op welke wijze deze 10 medailles verdeeld worden over onze 12 categorieën. Er vond een uitgebreide discussie plaats over de diverse wapens, sekses, effect voor Olympische Spelen 2012 en de mogelijkheid om over te gaan tot een verdelingssysteem voor toekomstige Spelen. Er is er besloten 5 medailles aan de vrouwen toe te bedelen en 5 medailles aan de heren. Over verdere verdeling van deze medailles kwam het congres niet. Hierover zal in het voorjaar van 2006 een beslissing vallen.

Ø Indien er een foute wissel plaats vindt in een ontmoeting, dan zal alles vanaf het moment van wisselen ongedaan gemaakt worden. Hierna wordt de ontmoeting weer voortgezet met de oude score alleen dan met de juiste schermers op de loper. Hiermee is de zwarte kaart en verlies ontmoeting afgeschaft.

Ø De urgente beslissing over verplicht dragen van een transparant masker (verplicht voor floret en degen op bepaalde toernooien) is door het congres afgewezen. Hier zal de FIE zich weer over buigen en zeer waarschijnlijk een nieuw voorstel formuleren. De andere urgente beslissingen (o.a. laatste passiviteitregel) werden allemaal door het congres geaccepteerd.

Ø De impact van een zwarte kaart wordt gestandaardiseerd. Iemand die een zwarte kaart krijgt zal geschorst worden voor de rest van het toernooi en voor twee maanden tijdens het actieve seizoen (1 januari – 30 juni). Indien iemand op of na 1 mei een zwarte kaart krijgt, zal hij tevens voor het WK of de OS geschorst zijn. Gelet op de zwaarte van deze straf zal het te laat komen niet langer met een zwarte kaart bestraft worden.

Dit is slechts een selectie van de belangrijkste punten met het oog op onze schermers. Als de definitieve tekst door de FIE aangeleverd wordt, zal de KNAS zoals gebruikelijk hierover een artikel vrijgeven en de aanpassingen in de Nederlandse vertaling van het reglement verwerken.