Beschrijving van de faciliteiten die de KNAS bied in het kader van verenigingsondersteuning

De Vereniging Eerst
De KNAS, als vereniging van verenigingen, erkent dat het echte werk op de schermclub gebeurt. Daar zijn de schermers dag in, dag uit bezig met hun sport en hun club. In meer dan ??n opzicht zijn de verenigingen de belangrijkste peiler van het schermen in Nederland. Aandacht voor het wel en wee van die verenigingen komt dus ook op de eerste plaats.

Het werk dat bij het besturen van die verenigingen komt kijken - de administratie, penningen, verzorgen van de locatie, teveel om op te noemen - wordt door goedwillende vrijwilligers gedaan. Maar heden ten dage is alleen goede wil vaak niet meer toereikend. Om de verenigingen bij te staan in hun zware taak, probeert de KNAS ondersteunende activiteiten te organiseren.

Kaderdag
Ook in 2006 hoopt de KNAS weer een succesvolle kaderdag te organiseren. Op de KNAS Kaderdag worden alle bestuursleden van verenigingen uitgenodigd mee te praten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de verenigingssport in brede zin.
De presentatie over vrijwilligersbeleid tijdens de kaderdag 2005 is als powerpoint presentatie in te zien.