DIT BERICHT IS VEROUDERD EN NIET LANGER GELDIG. 

zie voor actuele informatie graag: https://www.knas.nl/brassard_systeem

 

 

 

Introductie van het KNAS Brassardsysteem

Inleiding
Een brassardsysteem is een systeem om de schermtechnische vorderingen inzichtelijk te maken. Het verwijst naar het dragen van een versierde band om de arm, de brassard, als teken van je kwaliteiten.

Een groot aantal schermverenigingen werkt of heeft gewerkt met een eigen systeem, vaak direct of indirect afgeleid van systemen die in de ons omringende landen in gebruik zijn. Er onstond behoefte om een systeem te ontwikkelen dat door een groot deel van schermend Nederland wordt ondersteund. Na uitgebreide discussie heeft dit geleid tot het hier kort beschreven systeem.

Deelname aan dit systeem is uiteraard geheel vrijblijvend

Doelstellingen van het KNAS Brassardsysteem

  • Gerichtheid op het ontwikkelen van de competenties van de schermers
  • Passend bij de bewegingsontwikkeling van kinderen
  • Technieken gerelateerd aan een schermsituatie en vaardigheidsniveau van de schermer
  • Gekoppeld aan observatie/beoordelen/scheidsrechter zijn/anderen coachen, enz
  • Geeft aan trainers een hulpmiddel om trainingen over meerdere jaren te structureren
  • Je kunt steeds een jaar bezig zijn met de competenties behorende bij een kleur
  • De trainers blijven vrijheid houden in de keuze van de technieken
  • Het doel is om de leden van de schermvereniging nog meer en langer aan de club te binden


Er is gekozen om net als bij de Judo sport te kiezen voor 6 verschillende kleuren, te weten geel, rood, groen, blauw, bruin en oranje.

Instructie voor Trainers
Ten behoeve van schermleraren en overige coaches komen er 3 boeken waarin per wapen richtlijnen voor het systeem worden gegeven. De beschreven methodiek kan als leidraad worden gebruikt, maar geeft natuurlijk ruimte voor de specifieke details van de betreffende trainer.
De kosten voor deze instructieboeken zijn ? 7,50 per boekwerk (incl. BTW)

Boekjes voor de schermers
Per wapen en per kleur wordt er een instructieboekje uitgegeven. In dat boekje worden per brassard (kleur) onder andere verschillende technieken beschreven, inzichtelijk gemaakt met heldere tekeningen en korte, begeleidende teksten. Ook andere aspecten van de schermsport, zoals wedstrijdregels, veiligheid en geschiedenis komen uitgebreid aan de orde. De boekjes zijn verdeeld in 3 hoofdgroepen: 1: Wat moet je weten. 2: Wat moet je kunnen. En 3: kruip in de huid van b.v. de scheidsrechter.

De verkoop van deze boekjes vindt onder andere plaats op de jeugd Puntentoernooien. Boekjes zijn ook te bestellen via brassard@knas.nl. Ze kosten ? 9,50 incl. BTW.
Het afleggen van een examen voor een specifieke brassard kan alleen als het bijbehorende boekje is aangeschaft.

Examens
De examens voor de 1e (gele) en 2e (rode) brassard worden door de eigen schermleraar afgenomen. De examens voor de overige brassards worden afgenomen door een landelijke examencommissie. De richtlijnen en data voor deze examens worden tijdig bekend gesteld.
Voorafgaand aan het examen aan de 3e (groene) brassard moet men het op naam gestelde boekje van de gele en rode brassard kunnen laten zien voorzien van de handtekening van de eigen schermleraar.
Men kan in principe 1 x per jaar examen doen


Geslaagden
Iedereen die geslaagd is wordt geregistreerd door de examinatoren of de verenigingssecretaris via brassard@knas.nl
Na het slagen ontvangt men een KNAS-diploma en een brassard in de desbetreffende kleur. Deze brassard mag op de niet schermarm worden gedragen.
Indien men niet slaagt voor een examen dan kan men de eerstvolgende gelegenheid weer mee doen.

Leeftijd

Dit brassardsysteem is geschikt voor alle leeftijden.

Leiding en organisatie zijn in handen van Ma?tre Ad van der Weg en Ma?tre Georges D?rop. Het systeem wordt regelmatig ge?valueerd en zonodig gecorrigeerd. De organisatie is ondergebracht in de stichting ?bevordering recreatief schermen ?. Deze stichting heeft geen winstoogmerk

Het aanvragen van de boekjes kan via brassard@knas.nl
Vermeldt daarbij de volgende gegevens, voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, vereniging en KNAS licentie nummer.