Nu ook een algemene activiteitenkalender beschikbaar.

In het menu aan de linkerkant is vanaf heden ook een algemene activiteitenkalender beschikbaar, naast de wedstrijdkalender. Hiermee komt het bestuur tegemoet aan de problemen die afgelopen jaren ontstonden met het roosteren van niet-wedstrijd evenementen.

Op de kalender staan specifieke data voor cursusdagen en workshops, de deadlines van de Touché en bestuursvergaderingen, alsmede globale data voor nog nader in te plannen gebeurtenissen. Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen op elk moment wijzigen of vervallen.

Het ingepland zijn van een cursus of workshop betekent alleen dat de intentie bestaat die cursus of workshop door te laten gaan. Daadwerkelijke uitvoering is mede afhankelijk van verworven subsidies en inschrijvingen. Nadere informatie over specifieke evenementen kan bij de daarvoor verantwoordelijke commissie worden verkregen, of via de secretaris. Deze kunt u ook voor andere vragen en opmerkingen contacteren.