De opleiding Sportleider 2 (ook wel bekend als Zaalassistent) en Sportleider 3 (verenigingstrainer) zijn in 2009 geëvalueerd. Hieruit zijn verbeter voorstellen voor met name Sportleider 3 voortgevloeid. Ook moest nog een duidelijk plan worden opgesteld voor de ontwikkeling van het gehele opleidingsspectrum dus ook Sportleider 4 (regionale trainer) en Sportleider 5 (internationale trainer c.q.

De opleiding Sportleider 2 (ook wel bekend als Zaalassistent) en Sportleider 3 (verenigingstrainer) zijn in 2009 geëvalueerd. Hieruit zijn verbeter voorstellen voor met name Sportleider 3 voortgevloeid. Ook moest nog een duidelijk plan worden opgesteld voor de ontwikkeling van het gehele opleidingsspectrum dus ook Sportleider 4 (regionale trainer) en Sportleider 5 (internationale trainer c.q. bondscoach).

Inmiddels is een kader opgezet voor het opleidingsplan door de voorzitter van de Breedtesport commissie, Ad van de Weg. Dit plan is beoordeeld door het bestuur van de KNAS en goedgekeurd. Dit plan zal verder worden uitgewerkt door Ad van de Weg en Jelle Klein (eveneens lid van de Breedtesport commissie) en als adviseur zal tevens Frans Hoeberechts (lid van de voormalige opleidingscommissie) zijn steentje bijdragen.

De totstandkoming van het nieuwe opleidingsplan valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Breedtesport, Hanneke Rossino, en wordt vanuit de Breedtesport commissie vormgegeven en ook periodiek besproken in de Breedtesport commissie.

Voor een overzicht van de hoofdlijnen van het nieuwe opleidingsplan wordt verwezen naar Informatie/Voor coaches en leraren/Opleidingen.