De onderscheiding en de bijbehorende versierselen werden de echtgenote en steunpilaar van maitre Kasper Kardolus uitgereikt door burgemeester Waaijer van Zoetermeer tijdens een receptie ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van schermschool Zaal Kardolus. De burgemeester roemde haar om de inzet gedurende 40 jaar ten behoeve van de vereniging en het schermen in het algemeen, en maakte gewag van haar bescheidenheid en haar gevoel voor humor. Onder een oorverdovend applaus van alle aanwezigen in de Zoetermeerse verenigingszaal speldde hij haar vervolgens de onderscheiding op. Even later ontving maitre Kasper Kardolus, ook Ridder sinds 1994, uit handen van wethouder Muijzers van Sportzaken de gemeentelijk sportpenning wegens zijn grote verdiensten voor de promotie van sportstad Zoetermeer. Onder de vele genodigden waren een groot aantal oud-schermers en vertegenwoordigers van andere schermverenigingen en van het KNAS-bestuur.