Er start weer een opleiding sportleider 2 (Zaalassistent) in januari 2010. Jullie kunnen je vanaf dit moment opgeven voor deze opleiding.

De opleiding wordt gegeven op 4 hele zaterdagen, te weten op 16/1, 13/2, 13/3 en 10/4 in sporthal de Zebra te Gouda. De opleiding kost EUR 200, waarvan 1/3 wordt betaald door de KNAS indien de opleiding met succes wordt afgerond!

Met deze opleiding wil de KNAS verenigingen zo goed mogelijk helpen in het opleiden van nieuwe schermleraren. Het Witte vlekkenplan, bedoeld om verenigingen te laten groeien in naburige gemeenten, lijkt succesvol te zijn en voor een goede uitvoering van dit plan zijn meer schermleraren nodig. Een uitgelezen kans dus voor verenigingen om nu schermers op te geven voor deze opleiding!

Inschrijven voor deze opleiding kan middels het inschrijfformulier dat te vinden is op deze site (bij formulieren). Dit formulier graag volledig invullen en opsturen naar KNAS, postbus 10101, 5240 GA Rosmalen, of per e-mail naar info@knas.nl.