Voor de FIE-cursus degen hebben zowel Erik Bel als Alexander Bloks zich aangemeld. Beiden zijn door de FIE geaccepteerd als cursist voor de opleiding.