Topsportcommissie
De topsportcommissie adviseert het bestuurslid topsport over topsportzaken. Dit advies betreft onder andere maar beperkt zich niet tot: - de hoogte van de limieten voor deelname aan EK en WK - de samenstelling van teams voor deelname aan EK en WK - het veteranen wedstrijdcircuit in Nederland.
Koen Sizoo
Anton Oskamp
Siebren Tigchelaar
Sebastiaan Borst
Etienne Van Cann
Liaison

Atletencommisie
De Atletencommissie vertegenwoordigt de belangen van de topsporters binnen de KNAS. De Atletencommissie voert namens de topsporters overleg met het het bestuurslid topsport over het topsportbeleid in algemene zin en de belangen van de topsporters in het bijzonder. De Atletencommissie heeft als centrale doelstelling het mede beïnvloeden van het topsportbeleid vanuit het gezichtspunt van de topsporter.
Bas Verwijlen
Sebastiaan Borst

Medische commissie
De medische commissie adviseert het bestuur over het medisch beleid.
Pieter van Gilst
info@fysiotherapievangilst.nl

Commissie Rolstoelschermen
Gaby van Achterberg
Erik Bel

Materiaalcommissie
De materiaalcommissie draagt er zorg voor dat het KNAS-materiaal in goede vorm verkeert en zorgt voor opslag en uitgifte van het materiaal.
Evert-Jan Smit
post@ejsmit.nl
Kees Boon
kees.boon@gmail.com

PR-commissie
De commissie PR & Communicatie verzorgt de communicatie met betrokkenen binnen en buiten de schermwereld. Aansluitend op het beleidsplan van de KNAS ontplooit de commissie diverse activiteiten. De commissie werkt aan: berichten omtrent (titel)toernooien, het organiseren van evenementen voor leden, de promotie van de schermsport & het optimaliseren van de inzet van communicatiemiddelen, zoals de KNAS website en social media.
De commissie PR & Communicatie bestaat per 1 juni 2015 uit de volgende commissieleden:
Ashley Ophorst
Paul Water

Reglementen commissie
Evert-Jan Smit
Bela Roesink
Timon Hagen

NK-commissie
De NK-commissie organiseert de NK senioren individueel in nauw samenwerking met de organiserende verenigingen, KNAS-wedstrijden, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie, KNAS-PR, het bestuurslid topsport en een lid van de verenigingsorganisatie maken deel uit van deze commissie.
PR-commissie vertegenwoordiging
Scheidsrecherscommissie vertegenwoordiging
Leden van de organiserende vereniging
Leon Pijnappel
Liaison

Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken. Dit betekent dat zij de scheidsrechter ondersteunt in zijn werkzaamheden, zorgdraagt voor opleidingen en bijscholingen en het toewijzen van scheidsrechters voor internationale wedstrijden en nationale titeltoernooien.
Bela Roesink
Voorzitter
jury@knas.nl
Melle Berg
Martijn de Haas
Remco Middelveld

Commissie Veteranen
Deze commissie heeft als taak om bij alle facetten van het Nederlandse veteranenschermen het bondsbestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen.
Dit advies betreft onder andere maar beperkt zich niet tot:

- de hoogte van de limieten voor deelname aan EK en WK
- de samenstelling van teams voor deelname aan EK en WK
- het veteranen wedstrijdcircuit in Nederland.

Paul van den Berg
Erik Dobbelaar
Rick van der Weide
Henk Uijting
Internationale veteranen liaison

KNAS Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten
KNAS-functionaris belast met het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden te houden in Nederland, het opstellen en publiceren van de Nederlandse wedstrijdkalender.
Timon Hagen
Christiaan Jansen
Jan Somers
Liesbeth Oskamp
Henri Faber

KNAS-internationaal
KNAS-functionaris belast met het doorverwijzen naar en het verzamelen van informatie ten aanzien van wedstrijden in het wereldbekercircuit individueel en equipe (A-toernooien, Grand-Prixwedstrijden en Satelliettoernooien) en het EFC cadettencircuit, het voorzien van verenigingen van relevante informatie ten aanzien van deze wedstrijden, het in- en uitschrij-ven van KNAS-leden voor deze wedstrijden, het verstrekken van relevante informatie ten behoeve van KNAS-ranglijsten.
Anton Oskamp (ad interim)
knas.internationaal@hotmail.com

KNAS-opleidingen
Ad van der Weg
Toon van der Grinten
Examencoördinator

Toetsingscommissie
De toetsingscommissie houdt toezicht op de opleidingen schermleraren en scheidsrechters. Tot het takenpakket horen de volgende onderwerpen:
  • opstellen en evaluatie van toetsingdocumenten
  • aanwijzen van PVB-beoordelaars
  • verlenen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificatie
  • het treffen van maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB en de beoordeling en uitslag ervan
  • het evalueren van het proces en de inhoud van de PVB
Rob Wolthuis
Voorzitter
Rorik Janssen
Jan Snellen

Financiële Commissie
Doel van de commissie is het beoordelen van het vastgestelde financiële beleid van de KNAS en het beheer van de geldmiddelen door het Bondsbestuur.
Karin Fens
Aagje Split

Talent- en Oudercommissie
De talent- en oudercommissie heeft als opdracht de ontwikkeling van talenten in al haar facetten te ondersteunen en te faciliteren. De bestuursliaison van de commissie is het bestuurslid topsport.
Pim van Gilst
pim.vangilst@xs4all.nl
Ria Zoons
rzoons@xs4all.nl

Commissie van Beroep
Fungeert in voorkomende gevallen als laatste beroepsmogelijkheid voor examenkandidaten bij de opleidingen die door de KNAS binnen de kwalificatiestructuur Sport worden gegeven. De commissie beoordeelt of de toetsingscommissie in redelijkheid tot haar beslissing is gekomen. De CvB bevestigt het oordeel van de toetsingscommissie of verwijst de zaak terug naar de toetsingscommissie met haar overwegingen.
Wim Vreeburg
Voorzitter toetsingscommissie van de NTTB.
Teun Plantinga