Op de discussiedag op 17 april werden de resultaten van de gehouden enquête onder leden en verenigingen van de KNAS gepresenteerd in een powerpoint presentatie.

Aan de enquête namen deel:

19 verenigingen en 3 KNAS leden die in totaal 1053 leden = 41% van alle leden vertegenwoordigden!

Een zeer representatieve steekproef dus. Verenigingen en leden konden op vrijwel alle onderwerpen hun mening geven en het bestuur van de KNAS gaat dus ook zeker serieus met deze input aan de gang.

Lees en kijk dus vooral naar deze uitkomsten van de enquête onderaan dit bericht! 

Een paar succesvolle activiteiten blijken uit de enquête:

  1. 1/4 van de schermverenigingen gebruikt met veel plezier de brassard boekjes en gebruikt deze bij het opleiden van de jeugd: 250 boekjes werden verkocht!
  2. een sponsor werd gevonden voor de introductie van een schermpaspoort voor met name de jeugd, waarin alle toernooi resultaten kunnen worden bijgehouden: een lang gekoesterde wens van veel sporters. De sponsor is JCSportworld! Hierover volgt in de komende maanden meer informatie.
  3. 63% neemt deel aan het Jeugdpuntentoernooi waaronder steeds meer jeugd met brassards op de mouwen van hun schermvest!
  4. het Ferrum Vetum toernooi wordt steeds beter bezocht en is bij 68% van de schermers bekend!
  5. 89% kent het Schermkamp en vindt dit een goede en leuke activiteit
  6. 67% van de verenigingen heeft schermers die deelnemen aan de regiotrainingen 

Zo maar een greep uit de resultaten, waaruit blijkt dat er veel activiteiten zijn opgestart en gecontinueerd die steeds leuker en beter op elkaar aansluiten. 

Op de discussiedag waren gemiddeld over breedtesport en topsport delen elk zo'n 20 leden aanwezig om mee te discussiëren over de verschillende onderwerpen. Het waren goede discussies en ook de bij die discussiedag aan de orde gekomen argumenten, worden meegenomen door het bestuur in de uiteindelijke besluitvorming over activiteiten etc. De volgende discussiedag wordt, zoals vorig jaar in de ALV toegezegd, georganiseerd in het najaar van 2010. Deze discussiedagen zullen tweemaal per jaar worden georganiseerd, daar de ALV bedoeld is als een besluitvormende vergadering.

Het bestuur dankt daarom een ieder hartelijk voor zijn inbreng middels de enquête en door hun komst naar de discussiedag!