Aanstaande zaterdag 5 en zondag 6 juni aanstaande, nodig ik u graag uit voor presentaties van én kennismaking met kandidaat bestuursleden en voorzitter. Het zijn Paddy Noë, Bart van de Kerkhof, Max Dwinger en Mark Janssen. De meeste schermverenigingen steunen onze plannen, die u kunt lezen op www.knas2010.nl

Iedereen is welkom en het is de bedoeling om over mogelijk thema’s te spreken. De bijeenkomsten worden gehouden in het USC te Amsterdam en wel tegelijk met het Nederlands Kampioenschap Equipe, zodat u het nuttige met het aangename kunt verenigen!

De afgelopen maanden heb ik veel gesprekken met bestuursleden gevoerd, waaruit de eerste concrete plannen en doelstellingen zijn gerold, maar wij hebben uw meningen, ideeën en kennis hard nodig om tot een gemeenschappelijk beleidsplan te komen. Natuurlijk zijn dit soort bijeenkomsten dé weg naar een open en transparant bestuur. Dus ik hoop op uw grote belangstelling en input.

Plaats en tijdstip:
Datum: 5 en 6 juni 2010
Aanvang: beide dagen om 13:00 en gedurende de middag
Studenten Sportcentrum, Conferentie zaal 11 (de ruimte is met borden aangegeven)
De Boelelaan 46, 1082 LR  AMSTERDAM

Tot zaterdag of zondag,
Met sportieve groeten, Mark Janssen

Ps als u niet kunt komen of u wilt liever een persoonlijk gesprek, stuurt u gewoon even een mail naar mark.janssen@ecp.tv

Het doet mij werkelijk goed te zien dat er zo'n grote betrokkenheid is in de schermwereld! Waar we vroeger de bestuursleden met een lichtje moesten zoeken, zullen we nu heuse verkiezingen hebben.

Een oproep van mijn kant: Bestudeer de plannen van alle kandidaten grondig op haalbaarheid -inhoudelijk en statutair-, ook die van het bestuur die op de KNAS-site staan gepost, en kom vooral naar de ALV. Want DAAR zullen de stemmen van de leden (elke vereniging krijgt even veel stemmen als ze leden heeft) uitwijzen wat de samentelling van het bestuur zal zijn.

Alle kandidaten denken en hopen de meerderheid te zullen halen, dus het wordt een spannende dag.

Wiebe Mokken

www.knas2010.nl Amsterdam 5 juni 2010 - De eerste dag van presentaties en kennismaking met de kandidaat bestuursleden Mark Janssen, Bart van de Kerkhof, Paddy Noë en Max Dwinger zit erop. Een geweldig initiatief om op deze manier de verenigingen en bestuurders te informeren, dat staat wel vast. Er waren veel vragen en ideeën die ik hieronder met u deel.

ALV en communicatie met het bestuur.
- Er zal een mogelijkheid komen om periodiek wekelijks of twee-wekelijks met bestuursleden te spreken. Vragen blijven dus niet liggen tot de ALV. Verenigingen vinden het belachelijk dat er 5 verenigingen nodig zijn om een vraag op de agenda van de ALV te krijgen. Welnu, met meer contactmomenten met het bestuur, zal de ALV tot een formele vergadering verworden. In de ochtend voor de ALV zal een open discussie worden georganiseerd.
- Veel verenigingen hebben er problemen mee dat bestuursleden lid moeten zijn van de KNAS, enthousiaste ouders moeten eerst lid worden om op een KNAS bijeenkomst aanwezig te zijn. Natuurlijk gaan we dat meteen veranderen; inclusief het toelaten van ouders als wettelijke vertegenwoordigers van jeugdige schermers op KNAS bijeenkomsten.

Andere veranderingen en punten van aandacht (slechts een resumé !).
- Aantal commissies terugbrengen van huidige 15 naar vier tot zes. Bestuursleden moeten commissie vergaderingen kunnen bijwonen, teneinde de besproken zaken direct te kunnen uitvoeren.
- Er komen vier talentscout- en voorlichtings dagen voor jeugdige schermers. Dagen waarbij maîtres samen naar talenten zoeken en hen de weg naar de regiotrainingen uitleggen. Maar ook dagen waarbij we ouders voorlichten over kwalificatietoernooien, titeltoernooien, declaraties en kosten, topsportmentaliteit en andere belangrijke thema's die tot nog toe een dag voor de wedstrijd (of later) werden besproken.
- Brassard systeem; gaan we het stimuleren, gebruiken, aanpassen of opheffen. Op dit moment gebruiken maar een handje vol verenigingen dit systeem, terwijl alle verenigingen eraan meebetaald hebben. Hier moet een knoop worden doorgehakt.
- NK opzet aanpassen. Er komen voor de volgende ALV een aantal opties hoe het nieuwe NK eruit gaat zien. Het zal bestaan uit een open toernooi, waarna de winnaars gaan strijden tegen schermers de zich middels andere ranglijsten gekwalificeerd hebben.
- Mail contact met bestuurders. Alle bestuurders en werknemers krijgen een KNAS email adres. e-Mails zullen conform de Nederlandse wet worden ingericht en 5 jaar worden opgeslagen.
- Het jeugd-puntentoernooi is een geweldig toernooi, dat ook moet gaan dienen om jeugd aan te trekken en lid te worden van een vereniging. Het moet een landelijke dekking krijgen en gecombineerd worden met scheidsrechter of matariaal opleidingen voor ouders.
- We ondersteunen en begeiden topsport-schermcentra door Nederland. Er zijn nu veel initiatieven met het woord professioneel, maar zonder duidelijke financiële onderbouwing is geen enkel initiatief professioneel. De financiële/facilitaire onderbouwing voor de nieuwe centra gaat komen vanuit provinciale ambities.
- Aandacht voor communicatie en sponsoring. Samen met het nieuwe bestuur komen er veel nieuwe commissie leden voor communicatie en sponsoring. We gaan een business sponsor club opzetten en er komt een 'doneer' mogelijkheid op de KNAS website, conform voorbeeld van de Sporthilfe actie van de Duitse bond.

Tot zover het korte resumé van de eerste dag. Morgen (zondag 6 juni) bent u weer van harte welkom om te spreken met de kandidaat bestuursleden. Zoals eerder gemeld is Max Dwinger nog in het ziekenhuis, veel beterschap Max!!

Met sportieve groeten, Mark Janssen

Aangezien ik (nog steeds) niet kan reageren op de berichten op de KNAS2010-site doe ik dat hier als reactie op een bericht van kandidaat voorzitter Mark Janssen.

Ik lees op de KNAS2010-site oa de volgende mededelingen :
 
ALV op 21 augustus 2010 ?

Ik vind het knap dat als je nog niet eens gekozen bent je kan gaan bepalen dat er op 21 augustus 2010 een ALV gehouden gaat worden.

Één team; dat wil zeggen dat wanneer ik onverwacht geen voorzitter zal worden, deze heren hun taak onmogelijk kunnen uitvoeren, de doelen onhaalbaar zijn en hun kandidatuur zullen intrekken.

Dit klinkt als een soort dreigement. Hopelijk is dat niet zo bedoeld.

van Ad van der Weg:

Tot dusver heb ik met stijgende verbazing de verhalen van de hr Mark Janssen gevolgd.

Ook ik heb in het verleden nog al wat aanmerkingen op het functioneren van het KNAS bestuur gehad. Dat was ook één van de redenen om te besluiten de handen uit de mouwen te steken want uiteindelijk is een ieder mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van jouw bond.

Met de komst van Hanneke Rossino is er een zeer frisse wind gaan waaien, en is er al zeer veel ten goede veranderd. Als voorzitter van de commissie breedtesport met 7 leden die uit alle windstreken van NL komen hebben wij echt het idee dat het KNAS bestuur iets doet met alle op en aanmerkingen en suggesties. Deze 7 leden komende uit o.a.  ter Apel, Maastricht, Nijmegen, Gouda, den Bosch enz vormen tezamen een goede afspiegeling van wat er leeft binnen de vereniging. In de discussies gaat het ook heel vaak over topsport terwijl dat mogelijk maar maximaal 5% van de KNAS bestand uitmaakt.

Op dit moment is het in NL verkiezingstijd en veel partijen blinken uit in vaagheden en onduidelijkheden.

De partij van de hr. Janssen doet hier volop aan mee. Een aantal voorbeelden:

1:Het aantal commissies wordt teruggebracht van de huidige 15 naar 4 tot 6.

Geef als je goed wil communiceren aan welke commissies je dan wilt houden!

2:Bestuursleden moeten commissievergaderingen bij kunnen wonen teneinde de besproken zaken direct uit te kunnen voeren.

Hoe komt de hr Janssen erbij dat dit niet mag of kan. Ik weet dat er bij 0.a. de commissie breedte en topsport altijd iemand van het bestuur aanwezig is.

3: Brassardsysteem: Ook hier is het blijkbaar niet bekend hoe de vork in de steel zit. Het is waar dat er een tot dusver nog een beperkt aantal verenigingen deelnemen aan het brassardsysteem. Echter de verenigingen die wel deelnemen zijn er zeer enthousiast over. Dat de verenigingen die niet deelnemen hieraan mee moeten betalen is ook niet correct, integendeel. Op de verkoop van de boekjes wordt winst gemaakt die ook weer ten goede zal komen aan alle verenigingen. Ik spreek dan nog niet eens over de ledenwinst die de KNAS haalt doordat leerlingen mogelijk langer geïnteresseerd blijven en daardoor lid blijven van de vereniging en de KNAS. Verder heeft het feit dat wij in NL met dit systeem werken er toe geleid dat de EFC in 2008 besloten heeft om de KNAS een subsidie te verlenen van € 10.000. De vraag of wij het brassardsysteem dus gaan stimuleren, aanpassen of opheffen is dus een overbodige.

4: De NK opzet. Er is kort geleden een enquête gehouden over dit onderwerp. Het lijkt mij toch dat de mening van de verenigingen hier bepalend is!

5: Puntentoernooi. Het is inderdaad een geweldig toernooi. Het doel is al om jeugd aan te trekken en lid te blijven (niet worden) van een vereniging. Er worden tijdens het JPT al scheidsrechtersopleidingen gegeven. Dit is dus niets nieuws. In het verleden heb ik overigens een aanbod gehad van de hr Janssen om het JPT te sponsoren. Na 2 maal een plan ingediend te hebben moest ik na lang wachten horen dat het niet doorging.

6: Er komen topsport-schermcentra door Nederland schrijft de hr Janssen. Mooi verhaal maar ook hier weer niets concreets!

7: Een goed punt is de aandacht voor sponsoring.

8: Verder verbaas ik mij erover dat de hr Paddy Noe zich opgegeven heeft voor het bestuur. De hr Noe heeft zeker kwaliteiten, maar toen ik hem vroeg om lid te worden van de commissie breedtesport gaf hij aan geen tijd te hebben.

9: Vwb de communicatie met het bestuur het volgende: de hr Janssen suggereert dat vragen blijven liggen tot de volgende ALV. Dit is natuurlijk onzin. Een ieder kan voor algemene vragen altijd het bondsbureau bellen. Alle leden van het KNAS bestuur hebben een E-mail adres en een telefoonnummer en bovendien kan er via de diverse commissies en de website gecommuniceerd worden. 

Tot slot: vanuit de commissie breedtesport heb ik een aardig kijkje in de keuken kunnen nemen van het huidige KNAS bestuur. Wiebe gaat weg en daarvoor heeft Peter Sorber zich aangemeld om deze lastige taak op zich te nemen. Ik heb Peter in mijn tijd als trainer van zaal van Oeveren leren kennen als een zeer prettige en bekwame persoonlijkheid, die zijn sporen verdiend heeft zowel in de schermsport als in het bedrijfsleven en wat belangrijk is Peter heeft geen enkele belangenverstrengeling binnen de KNAS. Als trainer van een aantal (top) sporters weet ik dat de taak van Etienne van Cann een uiterst moeilijke is, waar hij zeer veel tijd aan spendeert. Dat Bert van de Flier met zijn enorme ervaring en kennis(sen) in het bestuur moet blijven lijkt mij ook duidelijk.

Ad van der Weg

Voorzitter Commissie breedtesport KNAS

Schermleraar Fencing Club Almere

Regiotrainer Degen Oost

Organisator Jeugdpuntentournooi

Medeontwikkelaar van het brassardsysteem

Lid van de Akademie van Schermleraren

 Ad van der Weg

Een van mijn stellingen is "een community leidt tot een borrel". Dat wil eigenlijk zeggen dat de berichten of een forum op een website zoals deze, leiden tot persoonlijke discussies waarin dieper en inhoudelijker kan worden ingegaan op thema's. En dat is precies wat wij doen; op bezoek bij verenigingen, praten, informeren en discussieren zoals afgelopen weekend tijdens het NK equipe in Amsterdam. Daar leren we van, worden we sterker van, en groeien we van!

Beste Ad, ik nodig je graag als eerste uit voor onze ontbijtsessie aanstaande zaterdagochtend in Amstelveen, na afloop zul je de samenhang van de verschillende zaken zien en met vertrouwen je stem op ons uitbrengen. Elke vereniging heeft koudwatervrees, maar je kunt er beter in één keer inspringen, nietwaar!