Voorzitter Commissie breedtesport

Velen kennen mij als een grote criticus m.b.t. de KNAS.

Met de komst van ons bestuurslid Hanneke Rossino gaat het naar mijn idee de hele goede kant uit. Het koste wat tijd om alles op de rails te krijgen maar dat gaat zeker lukken. Samen met 8 enthousiastelingen in de commissie breedtesport (Willy Schomaker, Leon pijnappel, Georges Dérop, Carina Furnee, Louis Hopstake, Eric Dobbelaar en Jelle Kleijn) komen wij regelmatig bij elkaar om samen met Hanneke te praten over de breedtesport. Het blijft niet alleen bij praten want inmiddels zijn er al aardig wat projecten gerealiseerd.

Een paar voorbeelden:

Het witte vlekkenplan. De bedoeling van dit plan is om schermleraren in opleiding te plaatsen in de omgeving van een bevoegd schermleraar. Onder leiding van deze leraren kunnen zij dan schermles geven in een stad of dorp in de buurt.

Het schermpaspoort is in een zeer vergevorderd stadium. Wij hebben een sponsor en wij zijn nu in de slag met de drukker.

Het KNAS schermmateriaal wordt nu met name gebruikt om beginnende schermclubs een eindje op weg te helpen.

De enquête is uitgedacht en een redelijk aantal verenigingen heeft deze ingevuld. V.w.b. het beleid in de toekomst zal hier ook echt rekening mee gehouden worden

Er is een scheidsrechter opleiding georganiseerd tijdens de jeugdpunten-toernooien.

De opleiding voor schermleraar 1 t/m 4 staat nu voor het eerst sinds ik mij kan heugen volledig op papier, en wij hopen na de zomervakantie met alle opleidingen te kunnen beginnen. Een groot aantal leraren hebben al aangegeven dat zij hieraan mee willen gaan werken. Deze opleiding zal zo veel als mogelijk is, decentraal gegeven worden dus bij de a.s. schermleraar in de buurt. Schermleraren die als docent mee willen doen aan dit geweldige project verzoek ik om zich nu al bij mij aan te melden. Ook als je belangstelling hebt om schermleraar te worden of om een hogere licentie te behalen dan kun je je reeds bij mij melden. (advdweg@kpnmail.nl)

Natuurlijk is er nog zeer veel te doen. Een grote wens van mij is nog steeds om een nog betere afstemming van de senioren-wedstrijden te krijgen en om een goede jeugdcompetitie te ontwikkelen die aansluit aan de jeugdpunten-toernooien.

Ad van der Weg