In 2008 werd een initiatief gestart in de regio ZON (Zuid Oost Nederland) om een alternatief te zoeken voor het opleiden van schermers tot schermleraar. Er was namelijk een duidelijke behoefte aan nieuwe schermleraren in Nederland en heel specifiek in die regio. De KNAS kon onvoldoende tegemoet komen aan de wens om regionaal te voorzien in een opleiding.

De koppen werden bij elkaar gestoken en Rorik Janssen werd bereid gevonden om met enorm enthousiasme schermers op te leiden en een reeks weekenden. Er werd hard geleerd en gezweet, maar er was ook veel lol en alles leidde tot een mooi resultaat. In mei 2009 haalden de hieronder genoemde schermers met vlag en wimpel hun examen! Rorik en de organisatoren van deze opleiding hadden in het voorjaar contact gelegd met mij en uiteraard was ik bij het examen in Bocholt aanwezig samen met Jelle Klein, breedtesport commissielid met portefeuille opleidingen. Ik moet zeggen: wij waren onder de indruk van de nieuwe schermleraren, maar zeker ook over de saamhorigheid van de groep.

Bij het examen heb ik destijds medegedeeld, dat wij druk bezig waren met de ontwikkeling en verbetering van de KNAS opleidingen voor schermleraren en dat zodra dit duidelijke contouren zou krijgen, er tevens gekeken zou worden of de Duitse examenresultaten konden worden omgezet in Nederlandse KNAS diploma's.

Zoals ik onlangs reeds met trots aankondigde, staat het nieuwe opleidingsplan nu helemaal klaar! Dus werd het hoog tijd om de portfolio resultaten van de kandidaten en het deskundig oordeel van Rorik te vergelijken met het niveau van de 'oude' opleiding schermleraar 2 en 3. Dit heeft in april geleid tot het besluit om de KNAS diploma's toe te kennen aan deze schermleraren. De diploma's zijn inmiddels aan alle schermleraren toegestuurd!

De mogelijkheid om regionaal schermleraren op te leiden is ook prominent meegenomen in de nieuwe opzet van de opleidingen, waarover in de komende maanden meer zal worden gecommuniceerd, omdat de opleidingen dit najaar zullen starten. 

Het KNAS bestuur feliciteert 10 nieuwe schermleraren:

Schermleraar 2:

Debra van der Lem

Juun Caris

 

Schermleraar 3:

Gilbert van Zeijl

Bas Tielemans

Inge Compter

Ruud van Reij

Vincent van Deventer

Johan Wulms

Adrian Sikba

Martijn Dijkman

 

Het KNAS bestuur bedankt de organisatoren en Rorik voor het nemen van dit initiatief en prettige wijze van samenwerking.

Hanneke Rossino

Bestuurslid Breedtesport