HollandSchermen

De schermverenigingen Haarlem en Alkmaar hebben vlak voor de zomervakantie besloten hun bestaande samenwerking uit te breiden door te fuseren tot  1 vereniging.
De nieuwe naam luidt: HollandSchermen, een naam die verwijst naar het oude graafschap Holland waar beide steden een belangrijke rol in speelden. Tevens duidt het op de regio in welke de vereniging uitbreiding gaat zoeken. In navolging van het "witte vlekken plan"  proberen wij in omliggende gemeenten dependances te starten.

Het doel van de fusie is om de krachten te bundelen en de kwaliteiten beter zichtbaar te maken. Op deze wijze menen wij interessanter te zijn voor sponsors, naar wie wij hard op zoek zijn.
Meer informatie over onze vereniging kunt u vinden op onze website www.hollandschermen.nl

Namens het bestuur,

Karen Kaptein
voorzitter