Nieuwe schermvereniging in Veghel

In Veghel is schermvereniging Porthos (http://veghel.scandaglio.nl) opgericht.
Voorzitter is Rob van Hooijdonk (lid van Courage),
secretaris, penningmeester en maître is Vic Hartog (lid van PSV-schermen).

Veghel was een "witte vlek". Inwoners moesten meer dan 20 km reizen
om te kunnen schermen. Mede dankzij een enthousiast en actief meewerkende
gemeente leek Veghel een aantrekkelijke plaats voor een nieuwe
schermvereniging.
De gemeente heeft een sportkennismakingsprogramma voor het basisonderwijs.
De nog naamloze vereniging in oprichting kon zich daarvoor eenvoudig
aanmelden. De 4 maal 12 beschikbare plaatsen voor 6 proeflessen werden
geheel gevuld. Met enige moeite werd ook nog een gymzaal gevonden.
Op 3 maart werden de eerste proeflessen gegeven. Deze proeflessen,
samen met wat mond-tot-mond reclame hebben tot nu toe 8 leden opgeleverd.

In de mei-vakantie is een speciale les van twee uur georganiseerd voor
alle deelnemers die niet op vakantie waren. Iedereen mocht ook zijn of
haar ouders, grootouders, broers en zussen meebrengen voor deze les.
Vic Hartog (www.scandaglio.nl) stelde het benodigde materiaal ter beschikking.
De gymzaal was vol en het werd een gezellige avond. Nog hebben zich
geen ouders gemeld als aspirant-lid.

Voorlopig zal bij Porthos (bijna) alleen de sabel worden gehanteerd.
Bij een zo kleine vereniging moet je keuzes maken.
We trainen op woensdagavond (vanaf 8 sep), 19:00-21:00.

Het "witte vlekken plan" van de KNAS was een aardige steun bij dit alles,
maar in de praktijk is er weinig van gebruikt.
Er was geen bloeiende vereniging in de buurt die wel een dependence wilde
stichten en er was geen ruim aanbod van prévôts om de trainingen
te verzorgen. Helaas bleek de KNAS (nog) geen ondersteuning te bieden bij
het oprichten van een nieuwe vereniging, zoals voorbeeld-statuten of
een goedkope notaris. De zaalhuur wordt al fors gesubsidieerd door de
gemeente Veghel, dus ook dat wordt geen grote aanslag op het budget
van de KNAS.

Na de vakantie wordt het tijd om meer leden te werven, ook onder de
oudere jeugd en volwassenen. Een twintigtal leden lijkt wel het
minimum voor een levensvatbare vereniging.
Verder moeten de leden die dat willen worden klaargestoomd voor hun
eerste JPT, waarschijnlijk december of januari. Voor die tijd moet
er natuurlijk nog een logo worden ontworpen en moeten er mouwbadges
worden gemaakt.

Het opstarten van een nieuwe vereniging is aardig wat werk, deels
dankbaar en leuk, deels ook lastig. Als er anderen zijn die met
hetzelfde idee spelen en meer willen weten van de ervaring die is
opgedaan kunnen ze contact opnemen met Vic Hartog (maitre@scandaglio.nl).

Met schermgroet --)--------
Vic Hartog, secretaris, penningmeester en maître
http://veghel.scandaglio.nl