Medio November 2010 wordt er gestart met de geheel vernieuwde opleiding  schermleraar niveau 1 t/m 4.

Het doel van deze opleidingen is het verbeteren van de kwaliteit van de (toekomstige) schermleraar, door een hoge kwaliteit van de opleidingen, acceptabele cursusprijzen en maatwerk voor de deelnemers.

De opleidingen worden in 4 niveaus aangeboden en de docenten worden continu bijgeschoold. Een groot deel van de opleiding zal zo mogelijk decentraal plaats vinden , dus zo dicht mogelijk bij de locatie waar de cursist woont. Heel belangrijk is het om voldoende stageplaatsen te hebben.

Daarom zoeken we enthousiaste schermleraren niveau 3  en 4,  die bereid zijn om deze leerlingen op vrijwillige basis te begeleiden als coach en portfoliobeoordelaar.
De docent zal aan de volgende competenties moeten voldoen
1: In het bezit zijn van het diploma schermleraar 3, 4 of 5
2: Bereid zijn om 1 of 2 keer per jaar  een bijscholingscursus te volgen

Vooraf zullen deze docenten een aantal  cursussen volgen o.a.
1: Gezamenlijke visie op sport, inhoud opleiding, beoordelingscriteria
2: Visie op opleiden leren en toetsen.
3: Het voeren van begeleidingsgesprekken
4: Praktijkbeoordeling: Technieken van een plannings- en reflectieinterview, invullen van een portfolio
5: Techniek en tactiek van het schermen
6: Cursus Ethiek in de schermsport
7: Werken met het ELO (Elektronische leeromgeving)

Heeft u belangstelling of vragen mail dit dan  naar advdweg@kpnmail.nl  of bel naar  06-50258690