Schermvrienden,

Dit najaar wil de KNAS een aanvang maken met de nieuwe opleidingen tot schermleraar 1 t/m 4. In de brief welke als bijlage is bijgevoegd, vinden jullie alle informatie over deze nieuwe opleidingen en hoe je je kunt aanmelden.

Nu kan het goed zo zijn dat je in het verleden al een opleiding hebt gevolgd (bijvoorbeeld in het buitenland) en dat je graag beschikt over een door de KNAS afgegeven diploma. In dat geval is het ook van belang dat je de informatie leest, want je kunt jezelf laten toetsen op kennis en competenties. Een commissie zal dan beoordelen welke competenties eventueel nog behaald moeten worden voor een bepaald niveau.

Meldt je voor 7 november 2010 aan voor deelname aan opleidingen of het laten beoordelen van jouw niveau! Wij hopen op een grote deelname!