Schermverenigingen kunnen gebruik maken van een combinatiefunctionaris die zowel op scholen als een schermvereniging les kunnen geven. Kleinere gemeenten starten in 2011 hiermee en daarom is het zaak om snel te acteren, als verenigingen hierin geïnteresseerd zijn! Lees de ervaringen hieronder van Holland Schermen uit Alkmaar en bezoek de website voor meer informatie. Snelheid is geboden, want ook andere sport verenigingen zullen deze kans niet aan hen voorbij laten gaan!

De overheid heeft de ambitie om meer kinderen aan het sporten te krijgen en tegelijkertijd het bestaan van sportverenigingen te verstevigen. Hiertoe heeft zij het doel om in 2012, 1.125 FTE te realiseren aan combinatiefunctionarissen (CF). De CF is iemand die als een brug tussen school en sportvereniging staat. De CF is in dienst van de gemeente maar werkzaam bij onderwijs en sportvereniging. In 2008 zijn de eerste gemeenten aan de slag gegaan, waaronder de gemeente Alkmaar.

Alkmaar heeft inmiddels 12 combinatiefunctionarissen, waarvan 1 CF afkomstig is van HollandSchermen. Hij geeft op scholen in Alkmaar schermles en krijgt hiervoor vanuit de gemeente een vergoeding. Door de lessen op school raken meer kinderen bekend met de schermsport en omdat ze de schermleraar al kennen, wordt  de stap naar de schermvereniging makkelijker. Daarnaast zijn ook een aantal uren binnen de vereniging op kosten van de gemeente.

In navolging van de eerste grote gemeenten gaan in 2011 nu ook kleinere gemeenten starten met de regeling van  Combinatiefunctionaris. De schermsport is om een aantal redenen zeer geschikt hiervoor: 

  • Iedereen kan meedoen
  • Het is nieuw voor de meeste kinderen, dus aantrekkelijk
  • Het vraagt andere vaardigheden dan traditionele balsporten.
  • Het biedt meer dan alleen sportief bezig zijn (spanning, materiaal, kleding)
  • Er is in 4 lessen een goede kennismaking met de sport mogelijk.

Voor een schermvereniging zitten er ook een paar voordelen aan vast: 

  • Het is een prachtige introductie van de schermsport bij een doelgroep.
  • Er zitten financiële voordelen aan vast.
  • Potentiële leden toestroom naar de vereniging.

Daar de gemeenten de CF meestal voor een paar jaar vastleggen is het verstandig om bij de start van dit project als vereniging actief een trainer vooruit te schuiven. Veelal ligt de organisatie van dit project bij een sportservicepunt of sportburo. Zij zijn niet altijd bekend met de schermsport, maar na informatie over de mogelijkheden, vaak erg enthousiast. Het is raadzaam voor schermverenigingen om op eigen initiatief de kwaliteiten naar buiten te brengen.

De website www.combinatiefuncties.nl geeft meer informatie en ook namen van contactpersonen in de regio’s.