De samenwerking met de Nederlands Handboog Bond en Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond die op 1 januari 2004 van start ging wordt op 1 juni 2011beëindigd. Hiermee komt een eind aan de samenwerking die op 1 januari 2004 begon. Ook het bondsbureau zal verhuizen naar een nieuwe locatie, de medewerkers van de NHB die ons ondersteunden blijven werkzaam voor de NHB. Alleen de directeur van de KNAS, Teun Plantinga, blijft voor ons werken en dat is goed nieuws omdat we zo continuiteit veiligstellen en ook in de nieuwe samenwerking verzekerd zijn van een directeur met verstand van en een passie voor schermen.

De nieuwe samenwerking begint al aardig vorm te krijgen. We zijn in vergevorderde gesprekken met de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) en de Squash Bond Nederland (SBN). De bondsbureaus van de NTTB en de SBN zijn reeds samengevoegd in Zoetermeer. Uitgangspunt voor samenwerking is voor alle drie de bonden de kwaliteit van het bondsbureau, en hiermee de ondersteuning voor de sport, te verbeteren terwijl iedere sport inhoudelijk autonoom blijft.

Het bondsbureau van de NTTB en SBN is groter dan ons huidige bureau. Dit geeft meer ruimte aan verdere specialisatie en professionalisering zonder dat dit tot hogere kosten leidt. Het NOC*NSF stimuleert de samenwerking en helpt bij de totstandkoming.

De contacten met de NTTB en SBN verlopen zeer positief en constructief en ook op persoonlijk vlak klikt het goed tussen de besturen en de directeuren. Ik ben blij dat we een moeilijke periode zo afsluiten en er versterkt uit naar voren komen.