Gisteravond was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KNAS. Het was voor het eerst op een doordeweekse dag, in verband met de alle toernooien in de voorafgaande weekenden en de Pinkstervakantie de komende weekenden. Dit experiment is zeer goed bevallen. 

Het was een goede compacte vergadering. Belangrijke punten waren de huldiging van Mieke de Graaf-Stoel tot Lid van Verdienste van de KNAS ivm haar bijzonder knappe prestatie afgelopen weekend waar ze Europees kampioene veteranen werd, de herverkiezing van Hanneke als bestuurslid breedtesport en het verslag van de Kascommissie en de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van 2010. Tevens is hetbestuursprofiel aangenomen waardoor de KNAS nu op alle punten voldoet aan de zgn "minimale kwaliteitscriteria" van NOC*NSF. Doordat de vergadering minder dan 2,5 uur duurde was er nog uitgebreid tijd om bij te praten tijdens de borrel na afloop.

Het bestuur heeft besloten om in het najaar een 2e ALV te houden om een aantal statutaire aanpassingen te kunnen doorvoeren. De belangrijkste is de oprichting van een nieuwe financiële commissie die de penningmeester kan helpen om de gewenste transparantie in het proces van toewijzing gelden (wie, hoe, wanneer, waarom beslist etc) vorm te geven.

Peter Sorber

 Mieke showt haar ereteken