In de week van het applaus staat het bedanken van vrijwilligers centraal. De week vindt plaats van 11 tot en met 18 september. Gedurende deze week geven (vrijwilligers)organisaties, instellingen en bedrijven in Nederland hun vrijwilligers op eigen wijze een applaus.

Zet ook uw vrijwilligers van uw schermclub in het zonnetje en organiseer een applaus. Een applaus kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens de training of bij de opening van het seizoen.


Klik hier voor meer informatie voor het organiseren van een applaus.

Het landelijk applaus voor vrijwilligers wordt georganiseerd in het kader van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. In Nederland zijn ongeveer 5 miljoen vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor anderen en zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. 2011 is daarom uitgeroepen tot het Europees jaar van het vrijwilligerswerk (EJV 2011). Een jaar waarin alle vrijwilligers in Nederland in het zonnetje gezet worden en het belang van vrijwilligerswerk zichtbaar wordt.

De hoofddoelen van het EJV 2011 zijn:
• het vieren en waarderen van de kracht van het Nederlandse vrijwilligerswerk.
• een breed publiek laten zien welke soorten vrijwilligerswerk er zijn. De diversiteit van vrijwilligerswerk staat hierbij centraal.
• een gunstig klimaat voor het vrijwilligerswerk behouden.