Voor meer informatie betreffende de clinic 'Impliciete leermethoden in het schermen'  van Jeroen Divendal, verwijzen wij u naar de website van HollandSchermen.

www.hollandschermen.nl