Beste leden,

Ter herinnering attendeert het bestuur nog even op de extra ledenvergadering + discussie avond op dinsdag 29 november 2011 bij de KNVB, Woudenbergseweg 56-58 te 3707HX Zeist.

De ledenvergadering start om 19.00u en duurt tot 20.00u.

Om 20.30u start de discussie avond welke duurt tot 22.00u.

Alle leden zijn van harte welkom en jullie inbreng die avond wordt bijzonder op prijs gesteld. Wij hopen daarom op een goede opkomst.

 

Met sportieve groet,

Het KNAS bestuur