Beste schermers,

Allereerst een heel gelukkig 2012 gewenst. Als 2012 zo succesvol wordt als 2011 dan is het al heel mooi, als we nog vooruitgang kunnen boeken dan wordt het helemaal spectaculair.

Gisterenavond bezocht ik nog even de KNAS-site en zag dat we geëindigd zijn met een ledenaantal van 2697. Ik heb niet alle referenties voorhanden, maar volgens mij is dat meer dan ooit. KNAS breedtesport heeft daar hard aan gewerkt en het is prachtig te zien dat dat harde werk ook zijn vruchten heeft afgeworpen.

Op de eerste dag van een nieuw jaar verlies je altijd een boel leden omdat iedereen die gedurende het vorige jaar heeft opgezegd als het ware 'uit de boeken valt'. Vandaag staan er echter 2486 leden ingeschreven. Met zoveel leden zijn we nog nooit een jaar begonnen. De combinatie van de inspanningen van KNAS Breedtesport en de publiciteit die de Topsport ons in dit Olympisch jaar zal opleveren, zal ongetwijfeld leiden tot een nieuw record.

Ikzelf zal in dit jaar met enige regelmaat wat op deze site publiceren over de Nederlandse schermgeschiedenis. Ik heb al heel erg veel materiaal beschikbaar, maar er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel dat ik niet weet. Uw feedback zal van onschatbare waarde zijn.