Beste leden, leraren en vrijwilligers, 

We hebben een schitterend jaar achter de rug. Sportief met hoogte punten als het EK waar Sebastiaan en Arwin de laatste acht haalden en Bas zelfs een tweede plek wist te behalen. Iets wat hij een paar maanden tijdens het WK nog een keer herhaalde. Hiermee heeft schermend Nedeland voor het eerst in tientallen jaren weer een serieuze medaille kandidaat voor de Olympische spelen. 

Ook voor de volgende genereatie talenten zijn afgelopen jaar stappen gezet voor de ontwikkeling van regionale trainingscentra. Komend jaar hopen we samen met het NOC*NSF hier goede voortgang in te realiseren.

Een mooie ontwikkeling is de opleiding van zaalassistenten en schermleraren. Het aantal nieuwe deelnemers is groot en dit biedt perspectief voor alle verenigingen die willen uitbreiden in lesuren en of in locaties. Organisatorische modellen zoals bij Deroppement en Holland Schermen, met een centraal verenigingbestuur en verschillende satelieten in waar schermles wordt gegeven, is een sterke en efficiente manier om schermen aan te bieden in een regio. Als u ambities heeft nodig ik u graag uit om contact op te nemen met deze verenigingen. 

Voor 2012 willen we als bestuur een impuls geven aan het aantal en de kwalitieit van de scheidsrechters zowel nationaal als internationaal. Zonder deze belangrijke mannen en vrouwen kunnen we geen wedstrijden schermen. Ze zijn onmisbaar. Hoewel we dit allen weten, laten we het niet vaak genoeg blijken. Een goed voornemen om daar in 2012 eens verandering te brengen! 

Tenslotte wil ik u allen een gezond, sportief en succesvol jaar toewensen.

 

Peter Sorber

voorzitter