Hanneke Rossino commissaris Breedtesport verlaat bestuur na ruim drie jaar

Tot onze spijt heeft Hanneke, om persoonlijke redenen, onverwacht haar aftreden bekend gemaakt aan het bondsbestuur. De afgelopen vier jaar heeft Hanneke bergen verzet, mede met behulp van de commissie breedtesport. Ze was binnen het bestuur de motor achter het witte vlekkenplan, vernieuwde opleiding schermleraar, Jeugdpuntentoernooien, schermpaspoort, veteranenschermen en rolstoelschermen. Kortom een prestatie van formaat, waar we haar zeer dankbaar voor zijn.

We zijn voor haar opvolging in gesprek met een kandidaat. De invulling van de vacature zal echter naar verwachting nog even op zich laten wachten. We doen er alles aan om de mooie initiatieven door te laten gaan. We verzoeken alle betrokkenen een stapje extra te zetten totdat de functie weer definitief is ingevuld. Tot die tijd nemen Teun Plantinga en ik de taken van Hanneke waar.

Peter Sorber