Gisteravond heeft een zeer ruime meerderheid van sportbonden voor het Top 10 plan van NOC*NSF gestemd. Ook de KNAS heeft voorgestemd. Daarmee is het beleid voor de komende vier jaar vastgelegd. Dit geeft rust en focus op de periode na de Olympische Spelen in Londen en daarna. Het klinkt nu nog erg verweg, de Olympische Spelen in Londen moeten immers nog starten, maar voor alle sporters met ambitie is het een belangrijke stap op weg naar de kans op deelname aan de Olympische Spelen in 2016 of 2020.

De KNAS heeft voorgestemd omdat door dit plan onze talentvolle cadetten, junioren en senioren kans hebben op ondersteuning in de komende jaren. Schermen als sport voldoet aan alle basis voorwaarden; omvang van aantal deelnemers aan WK, aantal deelnemende landen aan WK en het is een Olympische sport. Om het geld ook echt te krijgen moeten er voldoende trainingsuren worden gemaakt en aansprekende prestaties worden neergezet.  Natuurlijk is het niet eenvoudig om aan deze voorwaarden te voldoen, maar het zijn objectieve, meet- en toetsbare doelen die voor alle sporten gelden. Hiermee wordt er maximale transparantie gecreeerd. 

In Catania hebben we van Maurits Hendriks te horen kregen dat we bij de groep zitten die wel voor subsidie in aanmerking komt. Degen volledig en Floret meer dan nu. Het Sabelprogramma hadden we al niet en dat zal dus nu niet wijzigen.

In de bespreking nadien met Frans van Dijk van NOC*NSF zijn de woorden van Maurits Hendriks bevestigd en inmiddels is een  werkgroep gevormd die de plannen om de scherm Top 10 ambitie te verwezenlijken verder vorm gaat geven. We houden jullie via de site op de hoogte van de vorderingen.

Comments

Super, dat is een mooi resultaat en fijn dat al die inspanning van jullie tot dit geleid heeft!  Ik hoop van harte dat het allemaal gaat lukken.

Hanneke Rossino Bestuurslid Breedtesport