Op woensdag 28 maart a.s. gaat een nieuwe regio training floret van start in het zuiden van het land.
De “talent regiotraining floret zuid” zal wekelijks plaatsvinden op woensdags van 18:30u t/m 20:00u in de schermzaal van Schermacademie Brabant aan de Kapelaan Nausstraat 4 te Oss.
De talent regiotraining floret zuid is bedoeld voor talentvolle pupillen t/m eerstejaars cadetten uit de zuidelijke regio. Deze groep zal in eerste instantie worden aangevuld met zowel benjamins als oudere wedstrijdjeugd.

De doelstellingen van de talent regiotraining floret Zuid zijn om talentvolle wedstrijdschermers uit de “zuidelijke” regio een extra trainings/sparringmoment te geven als aanvulling op  de reguliere clubtraining, wedstrijdsport in het zuiden van het land te stimuleren en aansluiting bij de landelijke cadetten top in de toekomst te stimuleren. Daarnaast zal deze training worden gebruikt voor het “scouten” van talenten voor deelname aan de nationale trainingsstages.

Deze pilot duurt 13 weken (t/m zomervakantie) en is tot stand gekomen door samenwerkingen van de KNAS en Schermacademie Brabant. De trainingen zullen worden verzorgd door Wojtek van Barneveld.(talent coach KNAS) Indien de pilot succesvol verloopt zal het project na de zomervakantie worden voortgezet.

Schermers kunnen voor de talent regiotraining floret zuid worden aangemeld door verenigingen, trainers of zelfstandig. Aanmelden voor de eerste serie van 13 trainingen kan t/m uiterlijk 27 maart a.s.
Aanmelden of meer informatie aanvragen over de trainingen kan bij Wojtek van Barneveld via: wojtek@schermacademiebrabant.nl