Er is veel onduidelijkheid over het Olympisch plan 2028. Deels ligt dit aan de (niet)luisteraars, die bij het horen van Nederland en Olympische Spelen direct in reactie schieten van een stellig kan niet, moet je niet willen en financieel debacle. Anderzijds wordt de positieve boodschap van onder andere meer mensen, vaker en langer aan het bewegen krijgen, integratie etc blijkbaar niet voldoende helder overgebracht, c.q. is dit moeilijk overbreng baar in combinatie met de Olympische Spelen. Voor alle betrokken en probeer ik het nog een keer kort en bondig samen te vatten. De doelen zijn;

  1. Meer mensen, vaker en langer aan het sporten krijgen in 2016
  2. Top 10 ambitie realisatie in 2016
  3. Accommodaties verbeteren nu tot 2028
  4. Meedoen aan competitie om de Spelen te krijgen toegewezen  (een bid uitbrengen) in 2019
  5. Olympische Spelen realiseren en organiseren van 2021 tot 2028

De doelen zijn niet noodzakelijk met elkaar verbonden maar versterken elkaar wel. Vincent van Gogh zei het mooier "Les grandes choses sont un enchaînement de petites choses. Qui constituent un tout." Grote dingen zijn een aaneenschakeling van kleine dingen. Die samen één geheel vormen.

Voor meer informatie: zie onderstaand persbericht of http://www.olympisch-vuur.nl

 

Papendal, 3 april 2012 – Vandaag zijn in de Tweede Kamer in Den Haag de motie De Mos (30 234, nr. 61) over het bevriezen van de steun aan de kandidatuur voor de Olympische Spelen én de motie Ouwehand (30 234, nr. 63) over afzien van plannen om de Olympische Spelen naar Nederland te halen verworpen. Dit is goed nieuws voor de alliantie Olympisch Vuur 2028, die zich hiermee gesteund voelt.

 

“Goed dat een ruime meerderheid van de Kamer de waardevolle betekenis van het Olympisch Plan 2028 ziet en graag behoudt. Dat is heel positief voor Nederland. Want, Olympisch Vuur 2028 zet de verbindende kracht van sport en de magie van de Spelen in om van Nederland een topland te maken. De afgelopen tijd zijn er doorbraken bereikt op een aantal gebieden. Denk hierbij aan meer sport op school voor Generatie 2028. Door publiek private samenwerkingen, geïnspireerd door het Olympisch Plan 2028, wordt het aantal uren sport op school voor steeds meer kinderen in Nederland uitgebreid. Organisaties die al jaren bezig zijn met initiatieven en activiteiten om meer sport in de wijk, op school en binnen het bedrijf te realiseren, worden door het Olympisch Plan 2028 in hun kracht gezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de prachtige impuls die het ministerie van VWS onlangs heeft gegeven aan sport en bewegen in de buurt door 70 miljoen te investeren in buurtsportcoaches. Ook op het gebied van evenementen zijn er grote sprongen gemaakt. Door het delen van kennis en ervaring wordt de kwaliteit en opbrengst van evenementen in ons land vergroot. Het Olympisch Plan 2028 biedt tevens prachtige kansen om economisch impact te genereren voor Nederland. We blijven uiteraard open staan voor discussie en debat, daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.” Aldus Eric Eijkelberg, directeur Olympisch Vuur 2028.