Discussieavond 
Wassenaar 25 april 2012

Landgoed Wittenburg vormde de mooie setting van de KNAS discussieavond. Een dertigtal mensen kwam bijeen. Voorzitter Peter Sorber gaf een kort overzicht van belangrijke zaken uit de afgelopen maanden: Het JWK, Andrea Borella, WK equipe, Bratislawa, PR zaken, de nieuwe NOC*NSF richtlijnen, de Olympische Spelen etc.  De aanwezigen konden direct hun vragen stellen waardoor een plezierige informatie-uitwisseling plaats vond.

Naast de agendapunten is er gesproken over het benoemen van ambities van de Schermbond. Wat betekenen deze voor leden, trainers of vrijwilligers? De open vraag verrastte sommigen wellicht , maar leidde al snel tot mooie antwoorden met verschillende visies. Naast goede ideeën kwam ook duidelijk naar voren dat er een te kort is aan vrijwilligers. De druk op huidige bestuurs- en commissieleden is groot. Zo zijn de vacatures voor het secretariaat en bestuurslid breedtesport, nog niet vervuld. 

De volgende bijeenkomst staat gepland op 12 juni, dan zal de ALV plaats vinden.