Vanwege het grote aantal aangemelde jeugdschermers is het wedstrijdprogramma voor het NJK 2011/2012 gewijzigd.

Zie de NJK 2011/2012 pagina