WK Veteranen 2012 - 16 t/m 21 okt 2012 Krems (Oostenrijk)

Deelnemers moeten 50 jaar of ouder zijn op 1 oktober 2012.
- Categorie A: 50 t/m 59 jaar
- Categorie B: 60 jaar en ouder
- Categorie C: 70 jaar en ouder

Er mogen maximaal 4 deelnemers per wapen en leeftijdscategorie per land meedoen. Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en dienen lid zijn van de KNAS.

Inschrijfprocedure:

1. Aanmeldingen vóór 1 September 2012 door de vereniging bij KNAS-internationaal : knas.internationaal(at)hotmail.com

2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven : naam, geb-datum, wapen, adres, e-mailadres en telnr.

3. Als het programma het toe laat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.

4. Er kunnen maximaal Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie geldt de Nederlandse ranglijst van 1 september 2012. Er geldt tevens een puntenlimiet van 1000 punten op de ranglijst van 1 September 2012.

Voor schermers die tussen 1 september 2012 en 1 oktober 2012 jarig zijn en daardoor overgaan naar een oudere leeftijdscategorie geldt dat de limiet van 1000 punten  behaald moet zijn in de leeftijdscategorie waarin zij op 1 september behoorden. (nb Mochten er reeds 4 schermers met 1000 punten in de betreffende oudere leeftijdscategorie zijn ingeschreven dan geldt deze uitzondering niet)

5. Rond 5 September 2012 krijgt u bericht of de inschrijving geaccepteerd is (i.v.m. de deelname beperking).

6. De KNAS zorg voor de vereiste FIE-licentie. Deze kost 25 Euro pp.

7. Het inschrijfgeld van € 55 wordt door de KNAS betaald, maar dient te worden voorgeschoten.

8. Indien nodig stuurt de KNAS één of meer scheidsrechters. De kosten voor de eventueel benodigde 2e scheidsrechter worden hoofdelijk omgeslagen over alle deelnemers. Indien iemand op 2 of meer wapens mee doet betaald hij/zij 2 resp. 3 maal het hoofdelijk omgeslagen bedrag.  Ingeschreven schermers die niet op de wedstrijd verschijnen, betalen de eventueel voor niets gemaakte scheidsrechterskosten.

9. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Tulpen op beide benen van de broek. Transparante maskers bij degen en floret zijn verboden. Gemetalliseerde keellap voor floret is verplicht.

10. Schermers dienen bij de accreditatie een medisch certificaat te overleggen. Hierin dient in het Engels de geschiktheid om mee te doen aan schermwedstrijden  te zijn aangegeven. Daarnaast dient bij de accreditatie een ‘discharge of responsibility’ te worden ondertekend.

11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.

12. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) is te vinden op/via :
http://en.fencingveterans2012.com

KNAS Internationaal  - Anton Oskamp  ( knas.internationaal(at)hotmail.com )
Veteranencoördinator – Oscar Kardolus ( oscar.kardolus(at)hetnet.nl )

Aanvulling op inschrijfprocedure WK Veteranen 2012

Voor schermers die tussen 1 september 2012 en 1 oktober 2012 jarig zijn en daardoor overgaan naar een oudere leeftijdscategorie geldt dat de limiet van 1000 punten behaald moet zijn in de leeftijdscategorie waarin zij op 1 september behoorden. (nb Mochten er reeds 4 schermers met 1000 punten in de betreffende oudere leeftijdscategorie zijn ingeschreven dan geldt deze uitzondering niet)