In Den Haag heeft namens Hare Majesteit de Koningin, loco-burgemeester  Henk Kool verkondigd, dat de Nederlandse Schermbond tot tenminste 2037 het predicaat 'Koninklijk' mag voeren en zich Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) mag blijven noemen. 

Het predicaat 'Koninklijk' wordt toegekend aan ondernemingen en verenigingen die aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Een organisatie moet onder andere van landelijke betekenis zijn en een belangrijke plaats innemen binnen het werkterrein. Daarnaast wordt gekeken naar de bedrijfsvoering en naar de reputatie van de organisatie en de bestuursleden. 

De schermbond mag zich al geruime tijd 'Koninklijk' noemen, in 1923 werd deze titel voor het eerst verleend aan de toen 15-jarige Schermbond.  Directeur Teun Plantinga is bijzonder blij met de verlenging van het predicaat: "Deze onderscheiding is belangrijk voor de KNAS. Het is een extra waardering voor wat wij doen en voor de plaats die de schermsport en de Bond in de samenleving innemen. Met de ondertekening van het document aanvaarden wij met groot genoegen de rechten en plichten die bij de 'Koninklijke' aanduiding hoort."
 
 
 
Foto vlnr;
Henk Kenter (erelid), Teun Plantinga (directeur) , Bert van de Flier (bestuurslid) en Etienne van Cann (bestuurslid)