Na de succesvolle introductie  van de “Talent regiotraining floret zuid” eind vorig seizoen schermseizoen is door de KNAS in samenwerking met Schermacademie Brabant besloten dit project in seizoen 2012-2013 een vervolg te geven. Het project wordt in eerste instantie verlengd t/m januari 2013.

Vanaf woensdag 29 augustus a.s. zal er wekelijks een “Talent regiotraining zuid” plaatsvinden van 18:45u t/m 20:30u  in de schermzaal van Schermacademie Brabant aan de Kapelaan Nausstraat 4 te Oss.

 De ”Talent regiotraining  zuid” is in eerste instantie bedoelt voor talentvolle pupillen t/m 1e jaars cadetten uit de zuidelijke regio van het land. Deze groep wordt verder aangevuld met benjamins en oudere wedstrijdjeugd uit de regio.

De doelstellingen van de “Talent regiotraining zuid” zijn om talentvolle wedstrijdschermers uit de “zuidelijke” regio een extra trainings-/sparringmoment te geven als aanvulling op  de reguliere clubtraining, wedstrijdsport in het zuiden van het land te verder te stimuleren en aansluiting bij de landelijke cadetten top in de toekomst beter mogelijk te maken. Daarnaast zal deze training worden gebruikt voor het “scouten” van talenten voor deelname aan de nationale trainingsstages.

Aanmelden voor de serie trainingen van augustus 2012 t/m januari 2013 kan tot uiterlijk 27 augustus 2012  via: wojtek@schermacademiebrabant.nl. Deelname aan de trainingen is voor alle deelnemers gratis.

Met vragen over de “Talent regiotraining zuid” kan men altijd terecht bij Wojtek van Barneveld via wojtek@schermacademiebrabant.nl of de KNAS topsportcoördinator.