Al enige tijd heeft de KNAS gezocht naar versterking van het bestuur. Door bemiddeling van de Stichting Sport en Zaken en haar relatie Partners At Work, een werving en selectiebureau uit Naarden, is het bestuur in contact gekomen met Joost Kramer. 

Joost Kramer

 

Joost Kramer komt uit een familie van sporters, maar is daarbinnen de eerste die voor de schermsport koos. Hij leerde schermen op degen bij zaal Hazes in zijn geboortestad Haarlem.

Joost is als zelfstandig raadsman werkzaam voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders op het snijvlak van recht en bedrijf. Daarbij adviseert hij over juridische, bedrijfskundige en corporate governance kwesties.


Met veel plezier gaat hij zich buigen over de financiële huishouding van de KNAS. Bedoeling is om hem voor te dragen voor de functie van penningmeester bij de eerstvolgende ledenvergadering. De huidige penningmeester, Bert van de Flier is bereid gevonden zich beschikbaar te stellen als secretaris, een functie die hij nu ad interim vervult. Wij wensen Joost veel succes!