Het bestuur van de KNAS is verheugd te kunnen meedelen dat Peter van Dalen bereid is gevonden toe te treden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Hij zal de portefeuille Breedtesport op zich nemen en is verkiesbaar bij de eerstvolgende ledenvergadering. 

Peter van Dalen

Peter van Dalen heeft als jonge moderne vijfkamper leren schermen bij Dick van Winden (Scaramouche). We spreken over de jaren 70 van de vorige eeuw. Daarna is hij zoals zovelen van ons eerst druk bezig geweest met gezin en werk. Afgelopen jaar heeft hij het schermen weer opgepakt en enthousiast deelnemer aan het veteranencircuit. 

In zijn werkzame bestaan is hij als organisatieadviseur en interimmanager verbonden aan Leeuwendaal advies te Rijswijk. 
Peter is toegetreden tot het bestuur om zijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de schermsport in Nederland. Als oud CIOSer heeft sportontwikkeling altijd zijn warme belangstelling gehouden en is hij blij met de portefeuille breedtesport.

Hij zal het goede werk van Hanneke Rossino voortzetten en wij wensen hem veel succes!