Dinsdag 4 december wordt een belangrijke dag voor sportend en vooral schermend Nederland. Het NOC-NSF zal bekend maken welke sporten de komende jaren financieel ondersteund worden. De toekenning van dit budget wordt gebaseerd op de “toptien” ambitie van het NOC-NSF. Deze ambitie staat voor een plaats bij de beste tien sportlanden in de ranking van het Olympisch Comité. Uit analyses blijkt dat dit tussen de 30 tot 35 medailles vergt bij de Zomerspelen en 12 tot 15 bij de Winterspelen.

Om deze topsportambities waar te maken hebben de sportbonden aangegeven dat ze tot 2020 samen tientallen miljoenen extra nodig hebben. De concurrentie van andere landen neemt steeds meer toe door de professionalisering van talentontwikkeling. Nederland kan hier niet bij achterblijven wanneer het een “toptien” ambitie heeft. De concurrentie is echter niet alleen groot tussen de landen, maar ook tussen de sportbonden in Nederland. 

Eerder is al gebleken dat het NOC-NSF de “toptien” ambitie wil bereiken door te focussen op een aantal sporten, waarin Nederland traditioneel succesvol is. Sporten die hoog scoren op de voorkeurslijst zijn; hockey, judo, zwemmen, schaatsen, zeilen, roeien en paardensport. Gesterkt door het resultaat van de Spelen in Londen zullen zij samen naar verwachting het grootste deel van het budget ontvangen.

Voor de resterende sporten, waaronder het Schermen, is een zorgwekkende situatie ontstaan. Hoewel de schermsport een mondiale sport is (een belangrijk NOC-NSF criterium) en Bas Verwijlen in 2012 de wereldranglijst zelfs aanvoerde, zal er minder geld beschikbaar zijn, als deze strategie gevolgd wordt.

Het KNAS bestuur heeft in een eerder stadium het meerjaren-beleidsplan ingediend bij het NOC-NSF. Hierbij is getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de gestelde voorwaarden van de sportbond en te voldoen aan vereiste criteria. Op diverse manieren is aandacht gevraagd voor de behaalde successen, de toekomstige beloften van talentvolle schermers en de vele mogelijkheden die het schermen als breedtesport biedt.

De KNAS verwacht dinsdag 4 december geïnformeerd te worden door het NOC-NSF over het toegekende sportbudget. Het belangrijke nieuws zal zo snel mogelijk met u gedeeld worden.