Van 24 december tot en met 2 januari is het bondsbureau gesloten. Vanaf 3 januari wordten telefoon en mailclient weer bemenst.