Het NK Equipe 2013 wordt gehouden in het weekend van 6 en 7 juli 2013.

We zijn nog op zoek naar een locatie.

Schermverenigingen die belangstelling hebben om samen met de KNAS het NK Equipe 2013 te organiseren kunnen zich melden bij KNAS Wedstrijden.

Zie ook : http://www.knas.nl/node/2138

KNAS Wedstrijden