In de Kerstvakantie was Andrea Borella in Nederland om samen met het floretbegeleidingsteam een driedaags trainingskamp te verzorgen. Zo'n 50 schermers van alle leeftijden namen deel aan de training.

Behalve voor de schermers was er ook aandacht voor schermleraren. Op vrijdagavond werd een goedbezochte bijscholingsworkshop voor Nederlandse leraren, gediplomeerd en in opleiding, georganiseerd. De workshop was een vervolg op de eerste editie van 12 oktober. Onder begeleiding van Borella en tolk Jeroen Divendal werden de thema's van vorige keer kort herhaald en daarna de nieuwe onderwerpen 'acties in tempo' en 'eerste vs. tweede intentie' behandeld. Else Noë trad op als voorbeeldleerling van Borella.

In het kader van borging zijn wederom videobeelden gemaakt en op YouTube geplaatst. Zie hieronder het overzicht van de tot nu toe gepubliceerde beelden.

Workshop 1,12-10-2012

Video 1 - Afstand
Video 2 - Gedrag van de leraar

Workshop 2, 28-12-2012

Video 3 - Acties in tempo
Video 4 - Eerste vs. tweede intentie

Video 5 - Algemene impressie tweede workshop

Met dank aan Djoeke Feenstra voor het camerawerk en Jeroen Divendal voor de montage. Het floretbegeleidingsteam hoopt dat de workshops en beelden nuttig zijn voor de ontwikkeling en bijscholing van de Nederlandse schermleraren.