De NAS en de KNAS-opleidingen nodigen u uit voor aanwezigheid en deelname aan de bijscholingsmiddag voor schermleraren in Almere op 12 mei 2013.
Deelname is bedoeld voor schermleraren en de mensen die fungeren in de randvoorwaarden van hun beroepsuitoefening, zoals verenigingsbestuurders, KNAS-bestuursleden en deze keer speciaal ook fysiotherapeuten en krachtrainers die werken met schermers.

 

 

 

Workshop  Athletic Skills Model

 

Door de voorzitter van de Technische Commissie van de NAS, Jeroen Divendal:

De NAS/KNAS bijscholingsdag is onderdeel van de uitvoering van haar beleidsplan “Samenwerken aan groei”www.schermleraren.nl/category/beleidsstukken/ dat  in deze periode als kerntaak heeft, het verbeteren van competenties van schermleraren bij het opbouwen van de basis die in haar visie moet leiden tot grotere verenigingen met kwalitatief beter opgeleide jeugd die het traject van talentontwikkeling zou kunnen beginnen.

ASM richt zich op de motorische vorming van jeugd die zich richt op breedtesport of wedstrijdsport.

De ontwikkelaars van het Athletic Skills Model (ASM), René Wormhoudt, Jan Willem Teunissen & Prof. Geert Savelsbergh werken samen met vele nationale en buitenlandse sportbonden van bijv. basketbal, volleybal, judo en voetbal. Zij hebben enthousiast de uitnodiging van de NAS en KNAS aanvaard om hun opleidingsmodel voor sport en bewegen te introduceren aan trainers en betrokkenen in de schermsport. ASM zet de nieuwste stap in de ontwikkeling van motorisch leren, talentontwikkeling, breedtesport en wedstrijdsport. Het ASM is wetenschappelijk gefundeerd en aangepast aan de huidige tijd. Workshopleiders René Womhoudt en Prof. Savelbergh zullen hun model presenteren in perspectief van de kenmerken in de schermsport.

 

Ik wilde u van harte uitnodigen om de volledige uitnodiging te lezen en u in te schrijven. Het belooft een inspirerende dag te worden!


Met sportieve groet


Jeroen Divendal