Kim Westerweel kandidaat voor positie functionaris breedtesport

Na het betreurde vertrek van Hans Janus als functionaris breedtesport hebben gelukkig verschillende personen serieus gereageerd op de ontstane vacature. Het bestuur heeft de verschillende aanmeldingen afgewogen en heeft besloten om nu met Kim Westerweel verder te gaan. Ze zal zich, vooruitlopend op een eventuele installatie op de ledenvergadering in juni, alvast inwerken in de functie en onder verantwoordelijkheid van het zittende bestuur enkele taken op zich nemen.
In het dagelijkse leven studeert Kim geschiedenis met als bijvak bestuurskunde. Ze heeft enkele jaren binnen de KNAS gefungeerd als wapencoordinator dames floret en werd onlangs opgevolgd door Paula Papilaya.